Điều khoản sử dụng dịch vụ

Giới thiệu

Chúng tôi mong rằng bạn dành chút thời gian để đọc và tìm hiểu các điều khoản của thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Toán Titan cung cấp dưới đây.

Thông quá truy cập, duyệt hoặc sử dụng bất kỳ nội dung hay hình ảnh nào trên trang thông tin này, bạn (người dùng) xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang thông tin này.

Đội ngũ Toán Titan có trách nhiệm đảm bảo tính pháp lý của nội dung website cung cấp cho người dùng. Mọi thông tin, hình ảnh và mọi nội dung đăng tải trên website đều tuân theo quy định của pháp luật cung như phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Tuyên bố các quyền Sở hữu trí tuệ của Toán Titan đối với các đối tượng thể hiện trên website.

Bản quyền của trang thông tin này và tất cả nội dung trên trang web bao gồm văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, code, thuộc sở hữu của Toán Titan hoặc các bên thứ ba được ủy quyền bởi Titan. Bản quyền của Toán Titan được đánh dấu bằng tiếng Anh trên trang web “© 2020 Copyright by Titan. All rights reserved.”.

Bất kỳ nội dung nào trên trang web này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, logo công ty hoặc sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm… đều thuộc sở hữu của Toán Titan và được bảo hộ theo những quy định của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam cùng các tài liệu liên quan theo quy định của pháp luật.

Mọi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, truyền tải,… dưới mọi hình thức cho  mục đích thương mại mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản từ Toán Titan là xâm phạm quyền của chúng tôi. Toán Titan có quyền yêu cầu người dùng chấm dứt sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

Quyền và trách nhiệm của Toán Titan

Toán Titan có quyền thay đổi và/hoặc ngừng một phần hoặc toàn bộ nội dung và chức năng của trang web mà không cần thông báo trước cho người dùng.

Toán Titan có quyền thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ, ngăn chặn truy cập hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.

Khi sử dụng trang web, thông tin sẽ được truyền qua phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của Toán Titan. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ, lỗi hoặc gián đoạn nào của dữ liệu hoặc thông tin nào được truyền quá liên kết khi sử dụng trang web này.

Các thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại,… được người dùng tự nguyện cung cấp dưới mọi hình thức khác nhau trên trang web có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp sản phẩm, dịch vụ của Toán Titan. Chúng tôi cam kết không tự ý tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người dùng cho bên thứ ba, trừ trường hợp đơn vị điều tra có yêu cầu bằng văn bản theo quy định của pháp luật hiện hành. Khi đó, Toán Titan sẽ thông báo bằng văn bản cho người dùng. Tuy nhiên, mặc dù các công nghệ và hệ thống bảo mật được trang bị nhiều tính năng bảo mật, nhưng không có dữ liệu truyền qua internet nào có thể được bảo mật 100%. Vì vậy, Toán Titan không thể hứa chắc chắn rằng những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật tuyệt đối và sẽ không chịu trách nhiệm đối với những thông tin bị truy cập trái phép. Tất cả thông tin và tài liệu do người dùng đăng trên trang web không được coi là bí mật và có thể được sử dụng hoặc truyền bởi Toán Titan cho bất kỳ mục đích nào.

Titan có thể sử dụng không hạn chế bất kỳ ý tưởng hoặc khái niệm nào bạn đăng trên trang web cho mọi mục đích bao gồm phát triển, sản xuất hoặc tiếp thị sản phẩm. Toán Titan không có nghĩa vụ bồi thường hoặc thưởng cho các nhà cung cấp.

Bạn phải hiểu và đảm bảo rằng thông tin, tài liệu bạn chia sẻ phải thuộc quyền sử dụng của bạn, điều này có nghĩa là Toán Titan sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba.

Toán Titan có quyền được phép từ chối một số tài liệu bạn gửi mà không bắt buộc phản hồi lý do.

Quyền và trách nhiệm của người dùng

Toán Titan cho phép người dùng xem, trích xuất (in, tải xuống, chuyển tiếp, …) thông tin trên trang web hoặc chia sẻ thông tin đó với người khác, nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại, với điều kiện thông tin được trích dẫn Thông báo bản quyền như sau: “©2020 Copyright by Toán Titan Corp.”

Người dùng cam kết tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng trang web Toán Titan; không can thiệp hoặc làm ảnh hưởng đến việc sử dụng trang web này của người dùng khác; không can thiệp vào việc vận hành và quản lý trang web của Toán Titan.

Bạn hiểu rõ và chấp nhận rằng Toán Titan hoặc các chi nhánh/công ty con/nhân viên của Toán Titan sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào phát sinh theo quyết định riêng của bạn từ việc sử dụng bất kỳ thông tin nào trên trang web này vì bất kỳ lý do gì.

Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ thông tin nào trên trang web này với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin nào trên trang web này, thì cách duy nhất của bạn là chấm dứt quyền truy cập/sử dụng thông tin trên trang web này.

Điều khoản chung

Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và xác minh bởi pháp luật Việt Nam.

Một điều khoản sử dụng bị cơ quan có thẩm quyền quyết định vô hiệu hóa sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại.

Toán Titans luôn hoan nghênh những nhận xét/góp ý của bạn về nội dung trang web. Nếu bạn tin rằng một phần của trang web này đã ở bên thứ ba vi phạm, vui lòng liên hệ với Ban quản trị của Toán Titan.

Thông báo này và tất cả các Điều khoản sử dụng cấu trúc thành toàn bộ thỏa thuận giữa Toán Titan và bạn về việc sử dụng thông tin trên Trang web. Toán Titan có thể sửa đổi nội dung của tuyên bố này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật nó trên trang web.